مقالات

نمایش همه

همایش ها

نمایش همه

به استثمار علم و عالم تن داده‌ایم/ تکرار اشتباهات گذشته در آموزش

به استثمار علم و عالم تن داده‌ایم/ تکرار اشتباهات گذشته در آموزش

دکتر جمیله علم‌الهدی: دانشگاه‌های دنیا با علم و قدرت به استعمار نیروهای علمی دست می‌زنند که این موضوع در دانشگاه‌های ما هم دیده می شود، ما به استثمار علم و عالم تن داده ایم.

شاهکار امام خمینی تلفیق دیانت با سیاست بود

شاهکار امام خمینی تلفیق دیانت با سیاست بود

سیاست دینی هنگامی محقق می شود که نه فقط قانون اساسی با که تمام سازوکارهای حکمرانی شامل برنامه های توسعه و راهبردها و قوانین اجتماعی بر اصول و ارزشهای دین اتکا داشته باشد و دقیقا ضعف جامعه ما در همین فروماندند از سیاست ورزی دینی است.