به استثمار علم و عالم تن داده‌ایم/ تکرار اشتباهات گذشته در آموزش

به استثمار علم و عالم تن داده‌ایم/ تکرار اشتباهات گذشته در آموزش

دکتر جمیله علم‌الهدی: دانشگاه‌های دنیا با علم و قدرت به استعمار نیروهای علمی دست می‌زنند که این موضوع در دانشگاه‌های ما هم دیده می شود، ما به استثمار علم و عالم تن داده ایم.

ادامه مطلب
شاهکار امام خمینی تلفیق دیانت با سیاست بود

شاهکار امام خمینی تلفیق دیانت با سیاست بود

سیاست دینی هنگامی محقق می شود که نه فقط قانون اساسی با که تمام سازوکارهای حکمرانی شامل برنامه های توسعه و راهبردها و قوانین اجتماعی بر اصول و ارزشهای دین اتکا داشته باشد و دقیقا ضعف جامعه ما در همین فروماندند از سیاست ورزی دینی است.

ادامه مطلب
قانون را میبایست در محیط علمی کم کرد و قلمرو اخلاق را اضافه کنیم

قانون را میبایست در محیط علمی کم کرد و قلمرو اخلاق را اضافه کنیم

ادامه مطلب
مصاحبه خانم دکتر علم الهدی در حاشیه کنفرانس مدیریت منابع انسانی با برنامه دوربین هفت

مصاحبه خانم دکتر علم الهدی در حاشیه کنفرانس مدیریت منابع انسانی با برنامه دوربین هفت

ادامه مطلب
اسلام هیچ وقت به زن این اجازه رو نمیدهد که برای امرار معاش خود دست فروشی کند.

اسلام هیچ وقت به زن این اجازه رو نمیدهد که برای امرار معاش خود دست فروشی کند.

ادامه مطلب
نشست"تحلیل مسایل آموزش فناوری در ایران" با حضور خانم دکتر علم الهدی  برگزار شد

نشست"تحلیل مسایل آموزش فناوری در ایران" با حضور خانم دکتر علم الهدی برگزار شد

ادامه مطلب
سخنرانی خانم دکتر علم الهدی در همایش گفتگوی ادیان و تمدن ها "ورای نظم جهانی"

سخنرانی خانم دکتر علم الهدی در همایش گفتگوی ادیان و تمدن ها "ورای نظم جهانی"

ادامه مطلب
سخنرانی خانم دکتر جمیله سادات علم الهدی در هفتمین دور گفتگوی دینی اسلام و کلیسای ارمنی حوزه سلیسی

سخنرانی خانم دکتر جمیله سادات علم الهدی در هفتمین دور گفتگوی دینی اسلام و کلیسای ارمنی حوزه سلیسی

ادامه مطلب