به استثمار علم و عالم تن داده‌ایم/ تکرار اشتباهات گذشته در آموزش

به استثمار علم و عالم تن داده‌ایم/ تکرار اشتباهات گذشته در آموزش

دکتر جمیله علم‌الهدی: دانشگاه‌های دنیا با علم و قدرت به استعمار نیروهای علمی دست می‌زنند که این موضوع در دانشگاه‌های ما هم دیده می شود، ما به استثمار علم و عالم تن داده ایم.

ادامه مطلب